Lider listy PiS na Podkarpaciu

Lider listy PiS na Podkarpaciu

o mnie

Urodziłem się 2 stycznia 1976 roku w Myślenicach. Pochodzę z tradycyjnej, katolickiej rodziny, w której patriotyzm, pracowitość oraz szacunek do drugiego człowieka są wartościami nadrzędnymi. Swoją działalność dla społeczności zacząłem już w 2002 roku, uzyskując mandat radnego Gminy Pcim. 4 lata później, mając 29 lat, zostałem po raz pierwszy wybrany na wójta. Stanowisko to obejmowałem jeszcze dwukrotnie, uzyskując ogromne poparcie wyborców – ponad 86% głosów. W tym czasie walczyłem z wykluczeniem cyfrowym gminy, wnioskując o dofinansowanie na wyposażenie gospodarstw domowych w komputery z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do internetu. Uzyskałem wiele dotacji, bardzo mocno rozwijając gminę pod względem infrastrukturalnym. Zapewniłem też opiekę dentystyczną wszystkim dzieciom w gminie.

Pod koniec 2015 roku zostałem Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizując postawione zadania, usprawniłem procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych. Doprowadziłem do otwarcia w Lublinie Wydziału Tworzenia Oprogramowania Departamentu Informatyki. Intensywnie realizowałem Program Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zastosowałem również prospołeczne podejście w działaniach promocyjnych Agencji.

Od 2017 do lutego 2018 roku zarządzałem Grupą Energa, w pełni realizując zadania zawarte w jej strategii rozwoju. Efektem tych działań były rekordowe wyniki finansowe, docenione m.in. przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”, która uznała Energę za spółkę roku 2017. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent.

Od 6 lutego 2018 do 5 lutego 2024 roku byłem Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ORLEN i przez ten czas zbudowałem multienergetyczny koncern – największą firmę w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu oraz mądrze prowadzonej transformacji energetycznej. Doprowadziłem do przejęcia kapitałowego Grupy Energa oraz połączenia ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG.

W Grupie ORLEN realizowałem wielomiliardowe inwestycje, przyczyniając się do wzmocnienia polskiej gospodarki i powstania nowych miejsc pracy. Wśród prowadzonych projektów można wymienić budowę nowego kompleksu Olefin w Płocku,  rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów w ANWIL we Włocławku i budowę instalacji do produkcji ekologicznego glikolu w ORLEN Południe. Zaangażowałem koncern w technologię atomową, która ma się przyczynić do rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych SMR w Polsce. Dzięki moim decyzjom biznesowym Grupa ORLEN aktywnie rozwijała projekt morskich farm wiatrowych na Bałtyku, realizowane były również przejęcia lądowych farm wiatrowych, powstawały także farmy fotowoltaiczne. Zapoczątkowałem  również rozwój usług kurierskich. Pod moim kierownictwem koncern zyskał pozycję najbardziej rozpoznawalnego mecenasa sportu i kultury w kraju. Jestem też inicjatorem nowej polityki dywersyfikacji dostaw ropy i gazu dla Grupy ORLEN, odcinając w pełni dostawy surowców z kierunku rosyjskiego. Doprowadziłem do rozwoju sieci detalicznej zarówno w Polsce, jak i za granicą, dzięki czemu ze stacji ORLEN kierowcy mogą korzystać także w Niemczech, Czechach, na Słowacji, Litwie, Węgrzech i Austrii.

Jestem absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Ukończyłem studia w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu, na kierunku Ochrona Środowiska, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

W czasie swojej działalności zdobyłem wiele prestiżowych wyróżnień, m.in.: Polskiego Kompasu 2018. Otrzymałem tytuł Prezesa roku 2018 w 25. edycji nagrody Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet – Byki i Niedźwiedzie. W 2019 roku zostałem uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego. Otrzymałem Wektora 2019, przyznanego przez Kapitułę Pracodawców RP. W 2020 roku zostałem wyróżniony przez czytelników gazety giełdowej Parkiet tytułem: Gwiazda Roku 2020. W rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, organizowanym przez agencję ISB News, otrzymałem statuetkę Najbardziej Wiarygodnego Prezesa.

W wolnych chwilach interesuję się malarstwem, historią i muzyką klasyczną.

program dla Podkarpacia

Bezpieczeństwo energetyczne
i rozsądna transformacja energetyczna 

W niepewnych czasach, w obliczu trwającej wojny na Ukrainie Polacy muszą czuć się bezpiecznie, także jeśli chodzi o kwestie energetyczne. Przed nami również wyzwania związane z transformacją energetyczną. Potrzeba, by została przeprowadzona w sposób rozsądny, tak, by nie stanowiła obciążenia dla portfeli Polek i Polaków.

Rozwój inwestycji
w regionie 

Szansą dla rozwoju Podkarpacia jest kontynuacja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także zagospodarowanie terenów przy Via Carpatia. Kluczowe jest także stymulowanie inwestycji w lokalne przedsiębiorstwa oraz promocja regionu w Europie, co przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost dochodów mieszkańców oraz rozwinięcie turystyki. Pomóc w tym mają unijne środki i programy, o które należy jeszcze mocniej zabiegać.

Wsparcie rolnictwa 

Chcę skutecznie zabiegać o wsparcie i wyrównywanie szans dla naszych rolników. Promocja produktów regionalnych w krajach Unii Europejskiej  jest szansą na otwarcie rynków europejskich na to, co nieodkryte, a co jest wizytówką regionu. Kluczowa jest także budowa zakładu do wytwarzania bioetanolu, który mieści się w Jedliczu.

Promocja regionu i jego mieszkańców 

Ostatnie osiem lat to dynamiczny rozwój podkarpackiej turystyki, kultury i sportu. Budowa kolejki gondolowej nad Soliną, utworzenie Jeziora Tarnobrzeskiego, renowacja zabytków w całym regionie sprawiły, że Podkarpacie postrzegane jest jako coraz ciekawsze miejsce do odpoczynku. Aby podkarpacka turystyka mogła konkurować z największymi ośrodkami w Europie, potrzebna jest skuteczna promocja regionu.

kontakt dla mediów

tel.: 798 415 035

Jeśli chcesz pomóc w kampanii, zadzwoń: 884 376 071

Administratorem Twoich danych jest Daniel Obajtek Pcim 914, 32-432 Pcim, NIP 6812088979 zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych” adres e-mail: kontakt@daniel-obajtek.pl.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych), który stanowi odpowiednio skontaktowanie się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, cele archiwalne i dowodowe, ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy.
MATERIAŁ WYBORCZY KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ